Czy można usprawnić proces rejestracji GMO w Unii Europejskiej?