Czy Unia otwiera się na nowe technologie rolnicze?