genETYCZNE gry


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

genETYCZNE gry

27. maja 2014 roku Uniwersytet Jagielloński zaprasza do kawiarni Pauza w Małopolskim Ogrodzie Sztuki na kolejne spotkanie pod hasłem Cafe Nauka (wstęp bezpłatny, start godz. 18). O biologicznych oraz prawno-etycznych zagadnieniach związanych z genetyką dyskutować będą prof. Jolanta Jura z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ – zajmująca się w swych badaniach m.in. genetycznym uwarunkowaniem chorób oraz dr Marta Soniewicka z Wydziału Prawa i Administracji UJ – prowadząca badania dotyczące etycznych i prawnych standardów genetyki reprodukcyjnej.

Richard Dawkins, jeden z najlepiej rozpoznawalnych współczesnych biologów, twierdzi, że jesteśmy tylko opakowaniem dla genów, maszyną, która ma umożliwić ich przetrwanie i rozprzestrzenianie się. Nawet podchodząc ostrożnie do takiej opinii, musimy uznać, że współcześnie genetyka jest jedną z tych dziedzin nauki, która rozpala ogromne emocje, nadzieje i kontrowersje, nie tylko wśród samych badaczy, ale i osób spoza środowisk akademickich. O naukowych oraz społecznych aspektach genetyki porozmawiamy na kolejnym spotkaniu z cyklu Cafe Nauka.

Homo geneticus
Spotkanie rozpocznie krótkie wprowadzenie – przedstawienie biologicznych podstaw genetyki. Potem zaś na uczestników Cafe Nauka czeka wielki ocean wątków związanych z chromosomami, DNA, mutacjami, rozmnażaniem, klonowaniem, komórkami macierzystymi, medycyną genomiczną oraz innymi pojęciami i zagadnieniami, w których „gen” odgrywa pierwszoplanową rolę. Tak, jak i w czasie poprzednich spotkań Cafe Nauka, także w i w trakcie tego kwestie z zakresu nauk przyrodniczych będą się przeplatać z tematami odnoszącymi się do prawa, filozofii czy socjologii. Z pewnością pojawią się więc wątki dotyczące regulacji badań genetycznych, hodowli człowieka doskonałego, plusów i minusów genetycznego wydłużania życia czy podziałów społecznych wynikających z dostępu do osiągnięć inżynierii genetycznej.

Wśród intrygujących problemów warto wymienić np. odpowiedź na pytanie jak to się dzieje, że komórki wyposażone w ten sam materiał genetyczny mają odmienny wygląd i pełnia różne funkcje – przecież i motyl i jego gąsienica niosą ze sobą ten sam zestaw genów, a jednak są inne? Kolejnym fascynującym tematem jest poznawanie genów organizmów żyjących dawno i bardzo dawno temu. Co nam dają takie badania?

Między wiedzą a przypuszczeniami
Te zagadnienia nie zamykają oczywiście listy możliwych kwestii. Czy już niedługo konieczne będzie publiczne ujawnianie własnej informacji genetycznej? Jakie dane związane z DNA i genami będzie można zastrzec i czerpać z nich korzyści finansowe, innymi słowy czy czeka nas rozwój przemysłu i rynku genetycznego? Czym jest syntetyczne DNA? Jakie skutki dla ewolucji ludzkości mają manipulacje genetyczne?  To zagadnienia, które mogą się objawić w czasie spotkania poświeconego – mówiąc metaforycznie – genetycznym grom – rozgrywkom między tym co wiemy, a co sobie wyobrażamy, między nauką i ideologiami, między naturą i kulturą, między korzyściami i ryzykiem.

Na Cafe Nauka zapraszają organizatorzy - CITTRU oraz Dział Promocji i Informacji UJ.  Warto przyjść i dowiedzieć się, i warto także o Cafe Nauka powiedzieć znajomym oraz współpracownikom. Zapowiada się intrygujące spotkanie.

 

Następny artykuł

Poprzedni artykuł