II Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Przyrodników


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

II Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Przyrodników

Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zaprasza do uczestnictwa w II Ogólnopolskim Studenckim Sympozjum Naukowym - Między Biotechnologią a ochroną środowiska - interdyscyplinarne spotkanie młodych przyrodników, które odbędzie się w dniach 13-14 października 2007 r. Skierowane jest ono do młodych naukowców z całej Polski (w szczególności studentów kierunków przyrodniczych), którzy chcą przedstawić wyniki swoich prac realizowanych w ramach prac dyplomowych, lub też wyniki badan realizowanych w ramach działalności studenckich kół naukowych.

Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu ZielonogórskiegoPodstawą udziału w sympozjum są prezentacje ustne. Bezpośrednio po wystąpieniu zaplanowana jest dyskusja merytoryczna, w czasie której uczestnicy mogą wspólnie rozwiązywać problemy, szukać nowych pomysłów.
W ramach dwóch dni sympozjum zaplanowane są wystąpienia w ramach sesji problemowych, których ilość będzie uzależniona od nadesłanych zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2007 r. pod adresami:
sunset@ztpnet.pl oraz bioinfo@gmail.com

Opłata konferencyjna:
30 zł - dla członków Koła Naukowego Biologów UZ
50 zł- dla pozostałych gości
W opłatę konferencyjną wliczone są 2 obiady oraz materiały konferencyjne.

Bliższe informacje :
Dr Krystyna Walińska, e-mail: sunset@ztpnet.pl
Katarzyna Marciniak, e-mail: kasia.marciniak@orange.pl Tel. 0508 268 567

Więcej informacji na: www.knb.ibos.uz.zgora.pl/sympozjum

Następny artykuł

Poprzedni artykuł