Korzyści z upraw GMO


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

Korzyści z upraw GMO

Uprawa roślin genetycznie modyfikowanych (GM) może przynieść rolnikom korzyści ekonomiczne. Jak wynika z nowego opracowania dotyczącego ekonomicznych skutków upraw GM na całym świecie, sporządzonego przez Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej, korzyści te wynikają z oszczędności związanych z herbicydami, pestycydami i pracą maszyn rolniczych, a nie - jak wcześniej sądzono - z uzyskiwania wyższych plonów.

Zobacz cały raport

GMO

Następny artykuł

Poprzedni artykuł