Mięso i mleko z klonów bezpieczne


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

Mięso i mleko z klonów bezpieczne

Według japońskich i amerykańskich naukowców skład mleka i mięsa ze sklonowanego bydła praktycznie nie różni się niczym od zwierząt poczętych naturalnie. W zakrojonych na największą dotychczas skalę badaniach porównawczych, Xiangzhong Yang z University of Connecticut w Storrs, USA, wraz z współpracownikami przeanalizował ponad 100 cech charakteryzujących badane produkty spożywcze. Wyniki studiów jednak wydają się niewystarczające dla potencjalnych klientów.

"Wszystkie przebadane parametry klonów mieściły się w normie określającej produkt jako bezpieczny dla spożycia - zarówno w przypadku wołowiny jak i mleka", mówi Yang. "Nie znaleźliśmy znaczących różnic pomiędzy zwierzętami sklonowanymi i kontrolnymi"

Cały artykuł w serwisie Racjonalista

Następny artykuł

Poprzedni artykuł