Ocenić czy mleko i mięso klonów jest bezpieczne


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

Ocenić czy mleko i mięso klonów jest bezpieczne

Unijną agencję ds. bezpieczeństwa żywności EFSA poproszono o zbadanie, czy bezpieczne jest spożywanie mięsa i mleka ze sklonowanych zwierząt - poinformowała Komisja Europejska. KE w liście skierowanym tego dnia do EFSA prosi o ocenę możliwych implikacji klonowania pod względem bezpieczeństwa żywności, zdrowia i stanu zwierząt oraz wpływu na środowisko w Unii Europejskiej. EFSA na rozstrzygnięcie tych kwestii ma pół roku.

W USA, według wstępnego orzeczenie amerykańskiego Urzędu Kontroli Żywności i Leków z grudnia 2006, mięso i mleko z klonowanego bydła, świń i kóz uznano za bezpieczne do konsumpcji.

Źródło: PAP

Następny artykuł

Poprzedni artykuł