Opracowano pierwszą mapę genomu ryżu


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

Opracowano pierwszą mapę genomu ryżu

Naukowcy pracujący w ramach międzynarodowego projektu poświęconego sekwencjonowaniu genomu ryżu (International Rice Genome Sequencing Project - IRGSP) zakończyli prace nad pierwszą mapą genomu ryżu, co ich zdaniem powinno pozwolić rolnikom na zwiększenie plonów, ochronę upraw przez chorobami i szkodnikami oraz uodpornienie ryżu i innych roślin uprawnych na suszę, a tym samym pomóc w zmniejszeniu głodu na świecie.

- Jest to przełom o nieocenionym znaczeniu, nie tylko dla nauki i rolnictwa, ale również dla tych ludzi, dla których ryż jest podstawą codziennego pożywienia - mówi Joachim Lessing, jeden z autorów pracy opublikowanej w magazynie Nature. Określa on genom ryżu jako "kamień z Rosetty genomów wszystkich większych roślin z rodziny traw".

Źródło: Cordis

Następny artykuł

Poprzedni artykuł