Biotechnologia - teraźniejszość i przyszłość


Artykuł nawiązuje do biotechnologii

Przemysł biotechnologiczny UE ofiarą chronicznego niedoinwestowania

Według raportu zleconego przez europejskie stowarzyszenie przemysłu biotechnologicznego EuropaBio, przemysł biotechnologiczny jest ofiarą niedoinwestowania, przez co pozostaje znacznie w tyle za przemysłem amerykańskim. W raporcie porównuje się państwa członkowskie UE, Szwajcarię i Norwegię do USA oraz analizuje sytuację w poszczególnych państwach członkowskich. Wyniki ukazują przepaść między przemysłem biotechnologicznym w UE i USA. Liczba firm w UE jest niemal taka sama jak w USA - odpowiednio 2163 i 1991. Jednak firmy europejskie są mniejsze, młodsze i otrzymują zaledwie ułamek środków przeznaczanych na ten sektor w Stanach.
Jeśli lepiej przyjrzeć się danym, widać jeszcze większą różnicę - amerykańskie firmy zatrudniają dwa razy więcej pracowników, wydają trzy razy więcej na badania i rozwój oraz generują dwukrotnie wyższy kapitał ryzyka w porównaniu do przedsiębiorstw w Europie. Firmy w USA generują 10-krotnie większe zadłużenie niż europejskie firmy biotechnologiczne.

- Kapitał ryzyka to luksus - stwierdził John Hodgson z Critical I, główny autor dokumentu. - Corocznie mniej niż 10 procent europejskich firm uzyskuje kapitał ryzyka. Ale jest to luksus niezbędny. Jedynie przedsiębiorstwa dysponujące odpowiednim kapitałem mogą z nadzieją przystępować do globalnej konkurencji w przemyśle intensywnie korzystającym z wiedzy, takim jak biotechnologia - dodał.

Nie jest jednak aż tak źle. Europa ma potencjał, który sprzyja powstawaniu i rozwojowi co roku wielu nowych firm biotechnologicznych. W 2004 r. ponad 100 takich podmiotów rozpoczęło badania i działalność handlową. Wszystkie, a w rezultacie cały przemysł, cierpią obecnie na niedoinwestowanie, ale zwiększenie środków finansowych mogłoby zmienić sytuację w tej dziedzinie.

Źródło: Cordis

Zobacz aktualne tematy na forum przyrodniczym

Studia biotechnologiczne

Biotechnologia łączy w sobie elementy wielu różnych, bardzo ciekawych dyscyplin naukowych. Ta interdyscyplinarna nauka bazuje na odkryciach i badaniach biologii molekularnej, genetyki, mikrobiologii przemysłowej, ochrony środowiska, farmacji. Kierunek "biotechnologia" nie należy do łatwych. Absolwenci znajdą pracę w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, laboratoriach. Sprawdź gdzie można studiować biotechnologię! Przewodnik po studiach przyrodniczych