FAO apeluje o rozwagę w kwestii modyfikowanych genetycznie drzew


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

FAO apeluje o rozwagę w kwestii modyfikowanych genetycznie drzew

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zaapelowała o podjęcie międzynarodowych badań nad oceną bezpieczeństwa modyfikacji genetycznych drzew zanim staną się one powszechne na rynku komercyjnym. Obecnie w 35 krajach prowadzi się badania nad modyfikacjami drzew, głównie w Europie, USA i Chinach. Naukowcy zmierzają do stworzenia drzew o większej ilości drewna, o lepszej jakości drewna, odpornych na patogeny i inne szkodliwe oddziaływania środowiska.

 Ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się pyłków i nasion drzew, FAO zwraca uwagę na to, że zagrożenie ekspansją modyfikowanych drzew w środowisku jest problemem o skali międzynarodowej.

Dzięki uprzejmości: www.lonicera.hg.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł