Polska delegacja w USA


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

Polska delegacja w USA

W dniach 3-6 marca br. podsekretarz stanu Andrzej Dycha przebywał w USA. Polska delegacja, której przewodniczył Marcin Korolec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki wzięła udział w konferencji WIREC, poświęconej kwestiom energii odnawialnej.

W ramach konferencji minister Andrzej Dycha wygłosił referat poświęcony wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim biomasy pochodzenia rolniczego. Minister A. Dycha spotkał się również z Markiem Keenumen, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa USA - rozmowy dotyczyły kwestii weterynaryjnych, wykorzystania GMO w rolnictwie, polityki rolnej, perspektyw dalszej współpracy, w tym naukowej oraz udziału Polski w targach żywnościowych w USA. Delegacja MRiRW spotkała się również z przedstawicielami sektora biopaliwowego i zwiedziła weterynaryjne centrum zarządzania kryzysowego w Maryland.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Następny artykuł

Poprzedni artykuł