Projekt ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

Projekt ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, do którego można przesyłać uwagi w terminie do 20 stycznia br. Ustawa określa zasady i warunki m.in. zamierzonego uwalniania GMO do środowiska w celach naturalnych, transgranicznego przemieszczania GMO, współistnienia upraw GMO i roślin niezmodyfikowanych genetycznie.

Nadzór oraz kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie GMO sprawować ma Minister Środowiska, przy którym działać będzie Komisja ds. GMO jako organ opiniodawczo-doradczy.

  >> Ministerstwo Środowiska: http://www.mos.gov.pl/1prace_legislacyjne/projekty_do_konsultacji/ustawy/index.shtml

>> www.lonicera.hg.pl 

Następny artykuł

Poprzedni artykuł