MicroBioLab: korzystając z potencjału naukowo-technologicznego UJ


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

MicroBioLab: korzystając z potencjału naukowo-technologicznego UJ

MicroBioLab jest trzecią, biotechnologiczną firmą naukową, która powstała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Chce ona wykorzystywać metody biologii molekularnej dla ulepszenia jakości życia codziennego.

Firmę stworzyła Magda Kulczycka doktorantka w tzw. ujotowskim IBM, czyli Instytucie Biologii Molekularnej. MicroBioLab - jak zaznacza sama założycielka – kieruje się w kierunku analiz komercyjnych, korzystając z potencjału naukowego i technologicznego (aparatura) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako młoda i prężna firma jesteśmy w stanie wykonać oznaczenia zarówno z dziedziny biochemii, mikrobiologii czy nawet przeprowadzić badania testowe na organizmach żywych.

Na pierwszym etapie rozwoju MicroBioLab skupia się na oznaczeniu występowania bakterii Legionella pneumophila. Pobrane próbki są analizowane bardzo czułą metoda wykorzystującą nowoczesną technikę RT-PCR, bazującą na analizach DNA. Takie ekspertyzy są szczególnie przydatne do utrzymania wysokiej jakości systemów klimatyzacyjnych i wody (np. w basenach).

Strategia rozwojowa firmy ujmuje stopniowe zwiększenie zakresu badań, obejmując m.in. reakcje komórek na substancje lecznicze. Ciekawym pomysłem na przyszłość są też komercyjne usługi dla innych ośrodków naukowych polegające na „hodowli na zamówienie” odpowiednich myszy laboratoryjnych (np. zainfekowanych konkretną, „zamówioną” chorobą).

Magda Kulczycka – naukowiec i menadżer w jednej osobie – mocno wierzy w powodzenie swojego przedsięwzięcia. Wiem, że na wiedzy biotechnologicznej można zarobić. Widziałam, że tak się dzieje np. w trakcie mojego kilkumiesięcznego pobytu na Uniwersytecie Lund w Szwecji. My, tutaj w Polsce, także mamy sprzęt, wykształcone kadry i zapotrzebowanie na naukowe analizy. Już niedługo badania dotyczące np. bakterii Legionella będą, wg prawa unijnego, obowiązkowe w wielu instytucjach – podkreśla założycielka MicroBioLab.

Firma Kulczyckiej jest kolejnym pomysłem naukowo-biznesowym, który pojawił się po wprowadzeniu na UJ kompleksowych regulacji dotyczących ochrony własności intelektualnej i tworzenia firm. Z końcem marca br. senat uczelni zaakceptował procedury klarownie precyzujące rolę uniwersytetu i naukowca w pracach nad wynalazkiem lub firmą oraz określające podział zysków.

Doprowadziło to nie tylko do powstania MicroBioLab, ale i do finalizacji umowy ze spółką biotechnologiczną Biospekt oraz opracowania nowych zgłoszeń patentowych (z zakresu nauk biologicznych i meteorologii), które za jakiś czas mogą być podstawą biznesu na wiele większą skalę.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł