Zmodyfikowany ryż dla niemowląt zamiast karmienia piersią


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

Zmodyfikowany ryż dla niemowląt zamiast karmienia piersią

Niewielka, amerykańska firma biofarmaceutyczna Ventria uprawia ryż zawierający w genomie fragmenty ludzkiego kodu genetycznego. Geny wprowadzone do ryżu kodują dwa rodzaje białek, dzięki którym mleko matek karmiących chroni niemowląta przed biegunką. Biegunka i w konsekwencji odwodnienie należy tymczasem do najważniejszych przyczyn śmiertelności niemowląt w krajach rozwijających się. Na skutek protestów i gróźb zbojkotowania przez rynek japoński ryżu pochodzącego ze stanów, gdzie próbowano wprowadzić hodowle biofarmaceutyczne były problemy ze zlokalizowaniem upraw.

Zmodyfikowany ryż uprawiany jest w Północnej Karolinie na 130 ha.

Źródło: Lonicera

Następny artykuł

Poprzedni artykuł